Nếu bạn đang nghĩ điều này có vẻ ổn thì bạn đã đúng. Trên

Nếu bạn đang nghĩ điều này có vẻ ổn thì bạn đã đúng. Trên

12:45:18, 4/9/2021
Nếu bạn đang nghĩ điều này có vẻ ổn thì bạn đã đúng. Trên thực tế, nó gần như tuyệt vời hơn là tốt và tôi thực sự nên dự trữ bản phát hành cuối cùng 🤦‍♂️ Sự thay đổi trong 7 tháng qua, kể từ chai đầu tiên của tôi, thực sự khá thú vị. Đầy đủ hơn, tròn hơn, nhiều đá hơn, gia vị, kem, ngon hơn theo mọi cách và bắt đầu với điều đó thật ấn tượng. Tôi sẽ không mắc lỗi tương tự trong lần phát hành tiếp theo 🤣👌🏽🍷👍🏽

Những bài viết liên quan