สัมภาษณ์กับ Aaron Pott @aaron _pott of Pott Wines

สัมภาษณ์กับ Aaron Pott @aaron _pott of Pott Wines

16/5/2564 03:37:13
สัมภาษณ์กับ Aaron Pott @aaron _pott of Pott Wines ผู้ผลิตไวน์ทั่ว Napa Valley และอาศัยอยู่บน Mount Veeder· #vin #wine #wineterroir #terroir #🍷 #winemaker #napa #napavalley #mountveeder #howellmountain #springmountain #atlaspeak #cabernetsauvignon #cabernetfranc #merlot #petitverdot #diamondmountain #aaronpott #amphora #barrel #wines #lovewine #winelover #winegeek #wineeducation #winestudy #winestudent

บทความที่เกี่ยวข้อง