Geyer Wine Co. 2020 Sands Grenache Рейтинг: Б. Баасы: $ 33

Geyer Wine Co. 2020 Sands Grenache Рейтинг: Б. Баасы: $ 33

2021-17-08 11:44:50
Geyer Wine Co. 2020 Sands Grenache Рейтинг: Б. Баасы: $ 33 Сунуш: Сөзсүз сатып алуу. Бул сүрөттүн карама -каршы тарабында, бул жеңил, толмоч жана ширелүү Гренач, ичүүгө абдан даамдуу ... жөнөкөй ... @geyerwineco @ok шараптар #grenache #wine #australianwine #redwine #oldvine #oldvines #barossavalley #barossa #southaustralianwine #geyer @barossawines @visitbarossavalley @southaustralianwine @southaustraliatokyo @satourismcommission #barossabeconsumed #mybarossa

Окшош макалалар